Leraar 2.0? Gebruik Social Media als verlengstuk van je vak!

met Geen reacties

Een leraar anno nu moet Social Media omarmen om een betere band met zijn leerlingen en de ouders op te bouwen. Daarnaast wordt het vak van leraar ook nog eens veel leuker doordat je leerlingen echt kunt helpen op elk gewenst moment. De leraar 2.0 is here to stay!

De aanleiding

Begin november presenteerde de CNV Onderwijs vakbond een Social Media Protocol voor leraren en deze werd, gezien de populariteit van het onderwerp, ruim opgepikt door de media. Bij de eerste berichten vraag ik me dan al af: “Is dit wel nodig en van waar die negatieve insteek?”.  Alle reden om mijn gedachten hierover eens op te tekenen.

Eerst even terug naar de media en het protocol van het CNV. Het persbericht van het CNV is lang zo negatief niet als de media koppen doen geloven. Zie o.a. de kop van Metro: “Docent moet op z’n tweet passen” die online al is afgezwakt naar: “Richtlijn Facebook docent nodig?” of De Telegraaf: “Scholen hebben regels Social Media nodig”. In de richtlijn staat gelukkig dat Social Media niet meer is weg te denken uit de huidige maatschappij en dus ook niet meer bij iedereen die betrokken is bij scholen. Het protocol heeft als doel de dialoog op gang te brengen over Social Media in het onderwijs. Overigens ziet de Algemene Onderwijsbond (AOb) niets in het opstellen van richtlijnen, waar de Vereniging van Openbare en Algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) adviseert om altijd een protocol op te stellen voor het gebruik van social media. Ook 1vandaag besteedde recent aandacht aan de rol van Social Media op scholen Er heerst dus nogal wat onduidelijkheid.

Weg met richtlijnen en protocollen

Volgens mij zijn richtlijnen, protocollen en hoe je het ook noemen wilt volkomen overbodig. Immers in de arbeidsovereenkomst is al vast gelegd hoe je, in dit geval een leraar, dient om te gaan met gevoelige informatie, hoe hij/zij met leerlingen, ouders, docenten en ander belanghebbende dient te communiceren. Social Media vormt hierop geen uitzondering! Het is slechts een ander kanaal om te communiceren, iets wat je toch al deed. Gooi alle protocollen en ander richtlijnen m.b.t. Social Media overboord en wijs een leraar op de arbeidsovereenkomst wanneer hij/zij op een niet gewenste wijze communiceert.

Hoe kan het ook

Wat mij veel meer interesseert is: hoe kun je als leraar nou Social Media gebruiken om je vak leuker te maken en je band met je doelgroep te verbeteren. In het artikel in Metro wordt een leraar aangehaald die via Hyves regelmatig met zijn leerlingen communiceert. Met  een speciaal voor leerlingen ingericht account kunnen leerlingen vragen stellen, feliciteert hij ze met hun verjaardag en kijkt hij en passant even naar de krabbels op hun prikborden. Hulde! Niet alleen weet je zo wat er onder de leerlingen leeft (de nodige ruzies escaleren op scholen, nadat ze op Social Media gestart zijn), je bent ook nog eens heel benaderbaar. Zo heb ik ook eens gehoord van een leraar die een apart MSN account voor leerlingen heeft. Hier houdt hij regelmatig “spreekuur” om vragen over huiswerk e.d. te beantwoorden. Het directe gevolg is dat er meer leerling hun huiswerk ook daadwerkelijk gemaakt hebben. Als je het niet snapt, kun je de vraag direct stellen en gelijk verder. Heel handig!

“ja, maar hoe zit het dan met privacy?” zult u zich afvragen. Eigenlijk is dat niet eens zo’n lastige vraag om te beantwoorden. Neem voor jezelf, als privé persoon, gewoon een goed afgeschermd Hyves of Facebook  account, waar je alleen echte vrienden, familie en kennissen deelgenoot van laat zijn. En voor je leerlingen en ouders een separaat account, die ik ook veel meer open zou stellen om de transparantie te benadrukken. Twitter is een iets ander verhaal. Wil je out-in-the-open twitteren doe dat, maar wees je dan bewust van je functie of hanteer hier hetzelfde stramien. Achter een slotje voor vrienden en open account voor leerlingen. Overigens geldt voor mij, en ik denk voor iedereen, nog altijd een simpele vuistregel als ik Social Media gebruik: “Wat ik niet op een verjaardag met bekenden en onbekenden roep, roep ik ook niet op Social Media”. Gewoon je gezonde verstand gebruiken en je kan m.i. niet zoveel schade aanrichten.

De leraar 2.0

Ik zou dan ook iedere leraar willen aanmoedigen om Social Media vooral te gebruiken en in te zetten om de verbinding met leerling en ouders (immers, die kunnen ook vragen stellen) te verbeteren. Social Media is slechts een kanaal om te communiceren, zoals je dat nu via allerhande andere middelen/kanalen ook al doet! Door Social Media te omarmen kun je juist een betere band met je leerlingen en ouders opbouwen. De huiswerkwebcare is een mooie service om je leerlingen net dat extra beetje zelfvertrouwen te geven aan de vooravond van een toets of bij hun huiswerk. En wellicht helpt het je als leraar het gedrag, lopende vetes en andere groepsprocessen beter te begrijpen. De leraar van nu heeft tenslotte ook een opvoedende functie voor kinderen, en dus ook als het gaat om Social Media. Ik ben nu al fan van de leraar 2.0!