Bruggen bouwen op kennis!

met Geen reacties

“If HP only knew what HP knows, we would be three times more productive.”

Deze bekende uitspraak van Lew Platt, voormalig ceo van HP, is voor mij een absolute waarheid! Welke collega van welk willekeurig bouwbedrijf je ook spreekt, de parate kennis is fenomenaal. De waarheid is echter wel, dat we die kennis verre van optimaal benutten. Niet omdat we niet willen, maar omdat we vaak niet weten waar we die kennis kunnen vinden.

Als ik word aangesproken op mijn vak, social media manager, hebben nog veel mensen het idee dat ik de hele dag Facebook en Twitter. Dat klopt natuurlijk niet. Eén van de belangrijkste taken van een social media manager vind ik het verbinden van mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan zijn door mensen aan elkaar te koppelen op bijvoorbeeld Twitter, maar ook door het faciliteren van een intern social media-platform, zoals Yammer.

En nu hoor ik je al denken: Jammerrrrr… Helaas klopt dat ook bij veel bedrijven. Dat ligt niet aan de tool, maar vaak aan de introductie ervan. Met successen als Facebook en Twitter verwacht men dat het vanzelf gaat. Maar niets is minder waar. Je hebt een goede community manager nodig die de organisatie helpt. Helpt bij het gebruik, hoe de knoppen werken en mensen verbindt op basis van kennis.

Natuurlijk hoor ik ook vaak: “Weer een nieuw ding erbij!” Mensen gaan er pas mee werken als ze willen, kunnen en mogen. Ontbreekt één van die drie, dan gaat het niet lukken. Stel iemand wil wel, maar zijn manager vraagt om beantwoording van een e-mail en om geen tijd te verdoen aan Yammer. Dan ben je gewoon kansloos.

Ik ben ervan overtuigd dat een social intranet in de bouwwereld een enorm goede tool is om collega’s, vaak verspreid over verschillende locaties, met elkaar te verbinden. Het versnellen van communicatie, het vergemakkelijken van samenwerking en kennisdeling, het verhogen van de betrokkenheid en beter weten wat er leeft. Dat is in een notendop de potentie van ‘interne sociale media’.

Deze column werd gepubliceerd op Cobouw.nl op 10 feb. 2016.