Zeg maar niets meer.

met Geen reacties

In de afgelopen jaren heeft de bouwsector een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van communicatie. En dat was hard nodig ook! Met de komst van social media en de steeds mondiger wordende samenleving is de communicatie rondom bouwtrajecten nog belangrijker geworden. Niet zelden wordt de verantwoording voor de communicatie met de omgeving volledig bij de bouwer neergelegd. Een goede zaak, want als bouwer heb je alle informatie over planningen en momenten van overlast.

Toch komt het nog regelmatig voor dat er in bouwovereenkomsten is opgenomen, dat de bouwer op geen enkele wijze over het project mag communiceren. Dit met boeteclausules aan toe. In de praktijk wordt dit op de bouwplaats vaak uitgelegd als een verbod op elke wijze van communiceren. Collega’s mogen niet meer twitteren, van foto’s genomen vanaf de openbare ruimte wordt gevraagd deze niet te delen. Voor sommige projecten valt dit te billijken. Als het gaat om de bouw van een beveiligde omgeving, denk aan een datacenter, een gevangenis of ander soortige gevoelige projecten. Maar voor een winkelcentrum, een rechttoe rechtaan kantoor of een publieke ruimte als een station? Dan mis ik het gemaakte punt even.

Als ik communicatie afdelingen van bedrijven spreek waar gebouwd wordt en hen vraag hoe zij hier naar kijken, volgt vaak enige verbazing. Veelal is de intentie van de clausule, dat er voor officiële momenten samen naar buiten wordt getreden. Nimmer is de intentie om de trots van onze collega’s op de bouwplaats in te perken. Zeker niet, omdat ook zij vaak veel moeite doen om de eigen collega’s meer op eigen titel online te laten delen.

Het communicatie vak is aan het veranderen. Waar we voorheen dachten de regie te hebben, heeft de komst van social media er toe geleid dat we nu onze collega’s faciliteren zelf hun verhaal te vertellen. Voor mij persoonlijk is een verbodsclausule om te communiceren dan ook geen verbod, maar een uitnodiging om samen met de communicatie collega’s van opdrachtgevers de samenwerking te zoeken. Samen bouw je tenslotte veel beter!

Deze column werd gepubliceerd op Cobouw.nl op 12 mei 2016.